Aktivnost koja pomaže da se djeca osjećaju jedinstvenima