Monthly Archives:prosinac 2017

Byhumanum

25.11.2017. MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ZENAMA

nasilje
Udruga Humanum je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad zenama organizirala prigodnu akciju povodom koje smo prigodnim plakatima, balonima i simboličnim mašnicama nastojali podići svijest i senzibilizirati javnost na ovaj problem kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja.
Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna vec o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije koje se bave tom tematikom treba potaknuti na bolju međusobnu suradnju i zajedničke aktivnosti.
Zahvaljujemo se Marku Blažević, Eni Rašić, Luki Tomić i Tomislavu Treskanica na terenskom angažmanu i dijeljenju promotivnih materijala

Byhumanum

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa

Povodom obiljezavanja Svjetskog dana dijabetesa 14.studenog Udruga Humanum organizirala je za korisnike organiziranih dnevnih aktivnosti sa područja Općine Jakšić edukaciju sa naglaskom na prevenciju i komplikacije šećerne bolesti i krvnog tlaka.
Zahvaljujemo se na volonterskom angažmanu gđi. Maji Župan na suradnji i pomoći 😉
dijabetes

Byhumanum

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN PRAVA DJECE

skola
Međunarodni dan prava djece Udruga Humanum obilježila je posjetom osnovnoj školi Dobriše Cesarića u Požegi s ciljem razvijanja svijesti i instituta zaštite dječjih prava.
Štefanija Drežnjak, dipl.pravnica i nastavnica pravnih predmeta, održala je s učenicima 7.a razreda radionicu “Koliko poznajem svoja prava?”
Učenici su provjerili svoja znanja o dječjim pravima, upoznali se sa sadržajem Konvencije o pravima djece, kršenjem dječjih prava i mogućnostima njihove zaštite.
Zahvaljujemo OŠ Dobriše Cesarića, ravnateljici Zvjezdani Krip i nastavnici Julijani Madaj Prpić na organizaciji i suradnji 🙂